Lokalizacja naszej firmy pozostaje w bezpośrednim sąsiedztwie Wyższej Szkoły Biznesu, do której uczęszcza ok. 4000 studentów z całej Polski. Po przeanalizowaniu sytuacji na sądeckim rynku gastronomicznym uważaliśmy za słuszne stworzenie nie tylko dla potrzeb studentów ale w szczególności dla kręgu biznesu restauracji na miarę ich potrzeb...

...pozwalającej nie tylko na miłe spędzenie czasu lecz stworzenie stałego miejsca ich spotkań. W tym celu zakupiliśmy najnowocześniejsze w Europie urządzenia do gry w kręgle. Co rok odbywają się tutaj pucharowe rozgrywki w grze w kręgle.