Daniel (Dama dama) jest ssakiem roślinożernym o średniej wielkości, zajmującym pośrednie miejsce między sarną a jeleniem. Biotopem daniela są lasy mieszane, także żyzne siedliska borowe, jednakże na terenie Beskidu Sądeckiego nie występuje w stanie dzikim.
Na terenie ośrodka prowadzona jest hodowla zachowawcza tego gatunku. Zwierzęta utrzymywane są w ogrodzonych kwaterach obejmujących łąki i las, co gwarantuje optymalne warunki bytowe. W związku z możliwością dokarmiania (pod okiem pracownika) daniele, a szczególnie ich młode cieszą się dużą sympatią dzieci.